Ochrana osobních údajů

Datum účinnosti: 01/12/2013

Prohlášení na ochranu osobních údajů návštěvníků Internetových stránek Amoena


Toto Prohlášení na ochranu osobních údajů návštěvníků internetových stránek Amoena popisuje, jak společnost Amoena, spol. s r.o. (dále jen „Amoena“), používá osobní údaje, které shromažďuje nebo získává od Návštěvníků (dále jen „Návštěvníci“) těchto Internetových stránek Amoena (dále jen „Internetové stránky“). Toto Prohlášení popisuje, jak můžeme shromažďovat nebo získávat Vaše osobní údaje, jaké druhy osobních údajů můžeme shromažďovat, jak užíváme, sdílíme a chráníme tyto údaje, jak dlouho tyto údaje uchováváme, jaká jsou Vaše práva a jak nás můžete kontaktovat ohledně naší praxe v oblasti ochrany osobních údajů.

Jak můžeme shromažďovat nebo získávat Vaše osobní údaje


Společnost Amoena může shromažďovat nebo od Vás získávat osobní údaje prostřednictvím Vašeho používání Internetových stránek různými způsoby.

Můžete se rozhodnout, že nám své osobní údaje a další informace sdělíte prostřednictvím různých komunikačních kanálů poskytovaných na stránce „Kontaktujte nás“ na Internetových stránkách, například prostřednictvím e-mailové adresy, telefonních čísel nebo online formulářů společnosti Amoena.

Můžeme používat cookies nebo podobné technologie, které shromažďují určité informace o používání Internetových stránek, když je otevřete, prohlížíte je a používáte je. Cookie je datový soubor umístěný v počítači nebo mobilním zařízení, používaném k návštěvě Internetových stránek. Třetím stranám umísťování cookies do Vašich zařízení neumožňujeme.


Jaké druhy osobních údajů můžeme shromažďovat

Prostřednictvím cookies můžeme shromažďovat informace týkající se Vašeho používání Internetových stránek, IP adresy, typu prohlížeče a operačního systému.

Prostřednictvím různých komunikačních kanálů poskytovaných na stránce „Kontaktujte nás“ na Internetových stránkách můžeme kromě toho shromažďovat Vaše kontaktní údaje jako jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo. Můžete nám rovněž dobrovolně poskytnout další údaje o Vás v souvislosti s Vašimi dotazy nebo připomínkami. Avšak doporučujeme Vám, abyste nám neposkytovali více Vašich osobních údajů, než je nutné pro naši řádnou odpověď na Vaše dotazy nebo připomínky.


Jak užíváme námi shromažďované osobní údaje

Vaše osobní údaje užíváme k odpovědi na Vaše připomínky nebo dotazy a ke zdokonalení Internetových stránek včetně zlepšení uživatelského komfortu. Pokud se rozhodnete neposkytnout nám svoje osobní údaje, nebudeme Vám moci výše uvedené služby poskytnout.


Jak můžeme sdílet osobní údaje

Společnost Amoena neprodává a nepronajímá Vaše osobní údaje, ani s nimi nijak jinak neobchoduje. Společnost Amoena může Vaše osobní údaje sdílet pouze s následujícími subjekty:

• subjekty v rámci společnosti Amoena, kterým je v přiměřené míře nezbytné nebo žádoucí sdělit osobní údaje ze strany příslušné pobočky Amoena;
• státní úřady nebo jiné třetí osoby, pokud je to vyžadováno zákonem nebo je to v přiměřené míře nezbytné na ochranu práv, majetku a bezpečnosti jiných osob nebo nás samých.


Jak chráníme osobní údaje

Uplatňujeme příslušná bezpečnostní opatření a používáme technické a organizační zabezpečení určené na ochranu Vámi poskytovaných osobních údajů proti náhodnému, nezákonnému nebo neoprávněnému zničení, ztrátě, pozměnění, přístupu, zveřejnění nebo použití.


Jak dlouho osobní údaje uchováváme

Osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytně nutné k plnění účelu, pro který byly získány (viz výše v části „Jak užíváme námi shromažďované osobní údaje“), pokud to zákony nevyžadují jinak.


Odkazy na další internetové stránky

Internetové stránky mohou obsahovat odkazy na internetové stránky vedené třetími osobami, jejichž praxe v oblasti informací a ochrany osobních údajů se liší od naší. Neneseme odpovědnost za praxi v oblasti informací a ochrany osobních údajů uplatňovanou takovými třetími osobami. Doporučujeme Vám, abyste si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů na všech internetových stránkách třetích osob, než tyto internetové stránky použijete nebo než poskytnete jakékoli osobní údaje nebo jakékoli jiné informace na takových internetových stránkách nebo jejich prostřednictvím.


Aktualizace Prohlášení na ochranu osobních údajů návštěvníků Internetových stránek

Společnost Amoena může toto Prohlášení na ochranu osobních údajů návštěvníků internetových stránek kdykoli změnit. Pokud toto Prohlášení na ochranu osobních údajů návštěvníků internetových stránek změníme, budeme aktualizovat datum účinnosti a tyto změny nabudou účinnosti k datu jeho zveřejnění. Doporučujeme Vám pravidelně kontrolovat Prohlášení na ochranu osobních údajů návštěvníků internetových stránek.


Vaše práva

Vaše práva podle platných zákonů mohou zahrnovat přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na opravu, vymazání nebo blokování takových osobních údajů a právo mít námitky proti určitým způsobům zpracování dat. Pro uplatnění těchto práv je třeba nám napsat písemnou žádost na naše kontaktní údaje uvedené níže.


Jak nás kontaktovat

Pokud máte nějaké připomínky nebo dotazy k tomuto Prohlášení na ochranu osobních údajů návštěvníků internetových stránek, pokud byste chtěli aktualizovat údaje, které o Vás máme nebo uplatnit svá práva, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: obchod@amoena.cz. Můžete rovněž napsat na adresu: Amoena, spol. s r.o., Ohradské náměstí 1621/5, 155 00 Praha 5.